Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

whynotnow
14:24
5802 37ed 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
whynotnow
14:24
Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam że to za Tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie.
— "Nazywam się niebo", Natalia Przybysz

March 19 2015

whynotnow
19:43
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viaszalony-virus szalony-virus
whynotnow
19:43
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viagoby goby
whynotnow
19:42
Wystarczy sekunda, żeby ktoś zmienił twoje życie tak, że już nigdy nie będzie takie samo. Jedna sekunda.
— Dennis Lehane
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoby goby
whynotnow
19:42
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viakomplikacja komplikacja

February 10 2015

whynotnow
14:09
Najgorsze rozmowy to te niedokończone.
Reposted fromlabellavita labellavita viagoby goby
whynotnow
14:07
whynotnow
14:07
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— słowa niewypowiedziane
Reposted fromunco unco viagoby goby
whynotnow
14:07
4034 e294 500
Reposted fromsnukraina snukraina viagoby goby
whynotnow
14:07
4034 e294 500
Reposted fromsnukraina snukraina viagoby goby
whynotnow
14:02
6183 dea8
-.-
Reposted fromaggape aggape viagoby goby
whynotnow
14:02
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viaadwokatdiabla adwokatdiabla

February 04 2015

whynotnow
20:53

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viaakysz akysz
whynotnow
20:51
- jak się nazywa to uczucie, kiedy wiesz, że będziesz czegoś żałować, a i tak to robisz? - nieuleczalna głupota.
whynotnow
20:50
I nareszcie do mnie dotarło, że tylko się ośmieszałam w jego oczach. To żałosne jak bardzo można się o starać o drugą osobę, wiedząc, że ona i tak miała, ma i będzie mieć na Ciebie KLASYCZNIE WYJEBANE. 
— Nie poniżajmy się!
Reposted fromcontrolled controlled viawonderLife wonderLife
whynotnow
20:49
Nienawidziłam go, ponieważ dla niego rzucałam wszystko, choć nawet mnie o to nie prosił.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viawonderLife wonderLife
whynotnow
20:49
Nienawidziłam go, ponieważ dla niego rzucałam wszystko, choć nawet mnie o to nie prosił.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viawonderLife wonderLife
whynotnow
20:49
Nienawidziłam go, ponieważ dla niego rzucałam wszystko, choć nawet mnie o to nie prosił.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viawonderLife wonderLife
whynotnow
20:49
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viawonderLife wonderLife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl